Existeix una gran varietat de combustibles biomásicos, i el seu ús varia d'una zona a una altra en funció de la disponibilitat i el clima. Per exemple: llenya, estelles, pèl·lets, briquetes, ossos d'olives, peles de fruita seca (ametlles, pinyons), restes de poda, etc.

Les calderes de biomassa poden proveir als edificis de calefacció, o de calefacció i aigua calenta sanitària (ACS), i la seva fiabilitat és equiparable als sistemes habituals de gas o gasoil.

Les calderes de biomassa es classifiquen en funció del tipus de combustible que admeten i de la classe de tecnologia que utilitzen: En funció del tipus de combustible:
 
  • Calderes de llenya: de petita grandària i càrrega manual. Són molt eficients i tenen un baix cost.
  • Calderes específiques de pèl·let: petita grandària, altament eficients i baix cost.
  • Calderes d'estella: grandària mitjana o gran, altament eficients i una mica més cares que les de pèl·lets.
  • Calderes mixtes o policombustibles: grandària mitjana o gran.

Els sistemes de calefacció amb biomassa agroforestal han guanyat de nou una gran acceptació. L'evolució del preu de la llenya i de l'estella és relativament estable i en gran part independent dels preus globals de mercat extremadament fluctuants que tenen el petroli i el gas natural. Això implica que la fusta no sols és una font d'energia de baix cost ja prova de crisi, sinó també una matèria primera local que fomenta la creació de valor social, en generar i garantir llocs de treball en el territori, contribuint a la neteja dels boscos i en la prevenció d'incendis forestals.
MÉS INFORMACIÓ