Les energies renovables són aquelles fonts d’energia basades en la utilització de recursos naturals com: el sol, el vent, l’aigua o la biomassa vegetal o animal. Es caracteritzen per no utilitzar combustibles fòssils, sinó recursos naturals capaços de renovar-se il·limitadament.
 
Un dels seus punts forts és que tenen un impacte ambiental molt escàs, ja que, a més a més de no emprar recursos finits, no generen contaminants.
Gràcies a l’ús de les energies renovables, aquestes ajuden a que les cases siguin molt més autosuficients en el seu consum elèctric.