L'energia geotèrmica és l'energia que s'obté mitjançant l'aprofitament de la calor interna de la Terra, que globalment es pot considerar contínua i inesgotable a escala humana. Actualment, l’ús més és l’aprofitament geotèrmic de molt baixa temperatura mitjançant bomba de calor per a la climatització d’edificis. Es tracta d’una tecnologia eficient amb uns destacats estalvis energètics i amb l’avantatge de que les condicions geològiques per al seu aprofitament són poc exigents i es pot aprofitar el recurs a la pràctica totalitat del territori.
MÉS INFORMACIÓ