Aquesta font d’energia funciona basant-se en els principis de la termodinàmica: transportar la calor de l’aire (energia tèrmica) d’un ambient a un altre.

En els sistemes de aerotèrmica, les bombes de calor són del tipus aire-aigua. S’extreu la calor, o millor dit, l’energia existent en l’aire exterior, i la cedeix a l’aigua que s’aporta al sistema de calefacció i/o aigua calenta sanitària. Aquestes bombes, estan dissenyades i construïdes per obtenir el màxim rendiment en condicions climàtiques severes, tant a l’hivern, com a l’estiu.
MÉS INFORMACIÓ