La conversió fotovoltaica es basa en la transformació directa de l’energia lumínica que prové del sol en energia elèctrica. N’hi ha de dos tipus d’instal·lacions:
 
  1. Instal·lacions d’autoconsum: L’autoconsum fotovoltaic és una realitat i consisteix a produir la teva pròpia electricitat i consumir l’energia que tu mateix generes, en aquest cas, amb l’ajuda del sol, gràcies a plaques solars fotovoltaiques.
  2. Instal·lacions autònomes o aïllades de la xarxa elèctrica: permeten oferir un servei a corrent contínua o a corrent alterna on la xarxa elèctrica no arriba. Les aplicacions més habituals d'aquestes instal·lacions són:
  3. Electrificació d’habitatges allunyats de la xarxa elèctrica.
  4. Aplicacions agrícoles i ramaderes: bombament d’aigua, sistemes de reg, il·luminació d’hivernacles i granges, etc.
  5. Senyalització i comunicacions: navegació aèria i marítima, senyalització de carreteres, repetidors, etc.
  6. Enllumenat públic: carrers, monuments, parades d’autobús, etc.
  7. Sistemes de depuració d’aigües.

MÉS INFORMACIÓ